2019.09.05. 08:00
Badacsonyban lesz az ország leghosszabb és legszínesebb szüreti felvonulása
Ízek, zamatok, kultúra, művészet. S hogy merre visz a borok útja? Badacsonyba. A 71-es úton az 5 km hosszúságú felvonulásra tizenöt településről 600-700 ember, 25 fogat és 30 huszár érkezik.

A Balaton ősszel sem fukarkodik a borünnepekkel. Hazánk nagy jelentőségű borvidékeinek egyik kiemelkedő őszi programja a Badacsonyi borvidék szeptemberi ünnepe, a Badacsonyi Szüret.
A Badacsonyi Szüret színvonalas programjai közepette a látogatók betekintést nyerhetnek a vidék borkészítésének történetébe, valamint a térség gasztronómiai hagyományaiba. Az ünnep főmomentuma az ország talán leghosszabb és legszínesebb szüreti felvonulása, melynek forgatagában bemutatkoznak a helyi néptánc együttesek, fúvószenekarok, lovasok. A Badacsonyi Szüret látványos felvonulása vasárnap 10 órakor indul Badacsonytomajról a 71-es főúton keresztül Badacsonyig.

Fotó: Mihály Szilvia

– Miért különleges Badacsony?
– Minden, ami a természetben lappang és amit az ember egyszer felfedezett, itt a Balaton-part napnyugati felében, Badacsony táján, a Tapolcai-medencében, alig néhány négyzetkilométer területen csodálatosképpen együtt van. Mindenből van valami, s mindenből ízelítőt ad, tengerből, hegyóriásból, alpesi jellegű merész sziklatoronyból, erdőségekből. Kicsinyben az egész világ ez, szeszélyes formáival és elbűvölő változataival – magyarázta a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének művelődésszervezője, Farkas Judit.

Fotó: Mihály Szilvia

Mert valóban tenger terül el itt, messzibevesző szelíd zöld tükörrel, karélyos öblökkel, a víz csendjével. A tenger partjain hegyek kezdődnek, furcsa, meghökkentő ábrázatú óriások, az egyik koporsó, a másik piramis, a harmadik romantikus várhegy, a negyedik a Hegy, a maga valóságában. E nagyszerű tájban a hasonlók közt a legnagyobb, a legmagasabb, a legismertebb, a legértékesebb az ünnepelt Badacsony.

– Miben rejlik a hegy varázsa?
– Minden előzmény nélkül, közvetlen a tó partjáról indul el lejtője, hogy feljebb mind meredekebbé válva, vakmerő függőleges bazaltsziklákban, szélrágta oszlopokban folytatódjék. A tomaji és a szigligeti öblök enyhén fogják közre, félszigetként tekint a tóra, s a tó válaszol a hegynek. Nehéz eldönteni, hogy melyik a szebb látvány: a Balaton a Badacsonyról vagy a Badacsony a Balatonról. Varázsa van e hegynek, áhítatot ébreszt, tekintélyt teremt maga körül. Van valami rejtély bazalttornyaiban, ódon várbástyákat idéznek, komorságuk csak fokozza a szőlőborította napfényes lankák vidámságát.

Laposa terasz, badacsony, szőlő

Fotó: Mihály Szilvia

– Ezekből a szőlőkből világhírű borok készülnek.
– Badacsonyt, mint helynevet először 1344-ben említik, de híressé tulajdonképpen csak a XVIII. századtól válik, attól kezdve mindenki csak szépet tud mondani róla. Ranolder püspök már az 1860-as években megjósolta, hogy egykor az idegen nemzetek utazói ezren és százezren fognak ide eljönni, mert a Badacsony a világ leggyönyörűbb vidéke.
A Badacsonyt még varázslatosan szép tájának felfedezése előtt világhíressé tette bora. A XVIII. században még sokáig nem folyt mintaszerű szőlőmívelés a hegyen, s Kitaibel Pál jegyzi fel 1799-ben, hogy a Badacsonyon nem sorban ültetik a szőlőt, míg a fajtákra vonatkozólag megjegyzi, hogy a legtöbb a fehér szőlő és a kéknyelű.
A Balaton partján talán a Badacsony fekszik a legelőnyösebben déli fekvésben, nagyon kedvező hajlásszöggel. Az 1850-es években főleg a badacsonyi rizling, a kéknyelű, a furmint és a szürkebarát terjedt el.

Badacsonytomaj, 2018. szeptember 9.; MTI Fotó: Mónus Márton

– Évszázados hagyománya van a badacsonyi szüretnek.
– Vidékünk legszebb hagyományai közé tartozik a szüreti mulatság, a badacsonyi szüret és szüreti mulatság pedig – a hegyaljai mellett – a „legfényesebb”, „legmulatságosabb” volt Magyarországon már a XVIII. és a XIX. században is.
Gondoljunk csak a mindmáig leghíresebb, Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza nevétől elválaszthatatlan 1795-ös badacsonyi szüretre. A kora őszi színekben pompázó hegyoldal ezen a szüreten is nóta- és zeneszótól volt hangos. Itt bontakozott ki Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor szerelme, s ekkor született a szerelmükből táplálkozó romantika, amely nélkül ma sem lehet elképzelni Badacsonyt, s amelyet Kisfaludy költészete tett ismertté az egész országban. Költészete szinte elválaszthatatlan a Badacsonytól. Könnyed dallamos versei és regéi hívták fel az ország figyelmét Badacsonyra.

Fotó: Mihály Szilvia

A XIX. században megjelent számtalan Badacsonyt és az itteni szüretet magasztaló írás közül elég ha csak a Tudományos Gyűjteményt idézzük 1827-ből: „Lehetetlen, hogy valaki hidegen maradjon a badacsonyi szüreten és az elragadtatás örömébe ne essen.”

– Hogy zajlott egy korabeli badacsonyi szüret és vonulás?
– A szüret, különösen a bőséges szüret, mindenki számára ünnep volt Badacsonyban. A földbirtokosnak a jómódot, a gazdagságot, a szőlőművelőnek pedig a kenyeret jelentette.

A múltban a nagyobb szőlőbirtokosoknak többfelé is volt szőlőjük, és ha egyik helyen végeztek a szedéssel, a szüretelők mentek a másik szőlőhöz. Ilyenkor a helybeli és a közeli falvakból érkező zenészek, barátok, puttonyozók, szedő lányok kísérték a kádakat szállító kocsikat, szekereket. Nem hiányzott a férfiak kezéből a boroskancsó, a lányokéból a friss must és a szőlő. Szólt a zene, szállt az ének, tréfás rigmusok hangzottak. Minél jobb volt a szüret, annál látványosabb volt a vonulás.

A szedés befejezése után a szőlősgazdák megvendégelték a szüretelőket. Ezekben az évszázados szokásokban kereshetjük a mostani hagyományápoló szüreti mulatságok gyökereit.
A badacsonyi fiatalság régtől fogva rendezett felvonulásos szüreti mulatságokat, amelyeknek a csúcspontja a táncmulatság volt a szőlővel feldíszített pajtákban, vendéglőkben.

Fotó: Tourinform Badacsony

– A hatvanas években még a tévé is erről a szüretről tudósított…
– Az első, televízió által is közvetített szüretet 1964-ben rendezték, és rendezik azóta is településünkön Badacsonyi Szüret néven.
Idén 55. alkalommal kerül megrendezésre szeptember 6-8 között intézményünk szervezésében. A Badacsonyi Szüret komoly elismerést vívott ki magának az évek során, hiszen több évtizede kerül megrendezésre, azóta folyamatosan bővül a rendezvények programkínálata, és folyamatosan növekedett látogatottsága, így ma már egy komoly hagyományokkal rendelkező sikeres attrakcióról beszélhetünk.

– A szüret ma is a település kiemelkedő programsorozata.
– A Badacsonyi Szüret célja nem csupán Badacsony, hanem az egész térség, valamint annak kulturális és természeti értékeinek minél jobb megismertetése, jó hírnevének terjesztése, a hűséges látogatók megtartása és újabbak idevonzása. Ennek eszközét a rendezvény keretében a tájegység borai jelentik. A borkóstolás mellett felelevenítésre kerülnek a történelmi és kulturális tradíciók, a borkészítés hagyományai.

Badacsonytomaj, 2018. szeptember 9.; MTI Fotó: Mónus Márton

A borturizmusra való építkezés tudatos, a térség idegenforgalmi szereplői tapasztalatuk alapján állítják, hogy a látogatók többségét a bor szeretete vonzza ide, és egyetértenek abban, hogy komoly lehetőségek rejlenek a borturizmusban a térség számára.

Ebben a szellemben alakítjuk a marketing-stratégiáját, amely a következő négy természeti értéken keresztül kívánja tovább népszerűsíteni a badacsonyi mikro-régiót: víz, napfény, hegy, szőlő. Az új elképzelés lényege, hogy az eddig háttérbe szorult, hegy-szőlő kapcsolatot egyenrangúvá váljék a víz-nap párossal, így kívánjuk megvalósítani versenyképes turisztikai termékeink céltudatos promócióját.

Fotó: Mihály Szilvia

A rendezvény helyszíne a Balaton-part egyik legvonzóbb területe. Az település közvetlen célkitűzése egy olyan térségi rendezvény megszervezése, amely sokszínű és magas színvonalú programkínálatával alternatívát mutat fel a vízparti fürdőzés mellett, bővíti a térség turisztikai funkcióit, attrakcióit. Badacsonytomaj a „Szőlő és Bor Nemzetközi Városa” címmel büszkélkedhet.

– Valóban már most lefoglalják a vendégek a következő évi szüretre a szállásukat?
– A rendezvényeink megszervezésének immár hagyománya van, és a Badacsonyi Szüret évek óta szerves részét képezik a térség turisztikai kínálatának. A látogatók olyannyira számolnak a megrendezéssel, hogy vendégeink egy része már jó előre szobát foglal erre a hétvégére. A rendezvény egyfelől kiemelkedő esemény a helyi kulturális életben, de turisztikai vonzásköre az egyre céltudatosabb marketing-tevékenység révén évről évre jelentősebb.

Fotó: Tourinform Badacsony

A rendezvény jelentős vonzerővel bír. Célunk, hogy a Badacsonyi Szüret megvalósulásával a térség eddig megszerzett látogatóit képesek legyünk megtartani, és hogy a potenciális vendégek körét tovább szélesítsük a programkínálat bővítésével és a színvonal emelésével.

– A Badacsonyi szüreti felvonulás az ország leghosszabb és legszínesebb szüreti felvonulása!
– A szüreti kulturális program központjában a szüreti felvonulás áll, mely az ország leghosszabb szüreti menete; 5 km hosszúságú, felvonulók létszáma eléri a hatszáz-hétszáz főt, 25 fogat, közel 30 huszár és mintegy tizenöt település vesz részt.

Felvonulnak az ország idelátogató borrendjei, a környező települések küldöttségei, Badacsonytomaj civil szervezetei és városrészei, vállalkozói és vállalkozó szellemű lakosai. A felvonuláson részt vesznek még az országból meghívott néptánc együttesek, lovas fogatok, zászlóforgatók, gólyalábasok, hagyományőrző egyesületek és sokan mások.

Fotó: Tourinform Badacsony

– Badacsony példaértékű a szüreti programok szervezésében is.
– Az országban újjáéledő szüreti rendezvényekhez a Badacsonyi Szüret adta meg a mintát, így a rendezvényünk midig reflektorfényben van. Mindig nagy gondot fordítunk arra, hogy a tradícióját megtartsuk, a szüret utáni örömöt, melyet a jó minőségű szőlő betakarítása váltott ki szeretnénk érzékeltetni. Évszázadok óta Badacsony legfontosabb és legszebb ünnepe volt és kell, hogy legyen. A szüreti rendezvényünkben ezeket az érzéseket szeretnénk az idelátogató vendégeinknek biztosítani.
Kívánjuk, hogy Önöket is érintse meg a hely szelleme, a megejtően szép és fenséges táj!

Kattints ide a részletes programért!

Megosztom

Hozzászólások

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink

A LikeBalaton kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva