likeBalaton.hu | 2021.01.13. 07:00
Figyelem! Jelentős változások történtek a balatoni és a behúzós horgászrendben
2021-ben sokféle változás lép életbe, melyekkel részletesen megismerkedhetnek a pecások az alábbi írásban.

– A Balatoni Horgászrend és a Behúzós Horgászrend módosítási terveit véleményezésre idén is megküldtük a Balaton körül érintett megyei szövetségeknek és horgász egyesületeknek, valamint a MOHOSZ – nak. Javaslataikat és észrevételeiket figyelembe vettük a bevezetett új szabályok kapcsán, így idén is voltak olyan pontok, amelyek a tervezethez képest végül nem kerültek véglegesítésre – írja összefoglalójában a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Itt vannak a Balatoni Horgászrend 2021-es változásai pontról pontra, melyhez magyarázatot is mellékeltek a halgazdálkodási cég szakemberei:

 • A horgászrend 17. pontjának bővítése:

„A gyermek jegyet váltott horgász 1 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval tetszőleges módszerrel (fenekezés, úszózás, pergetés stb.) horgászhat, melyekkel a darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta 1 db-ot, a darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat. A gyermek jegyet váltott horgász csak általános jeggyel rendelkező felnőtt horgász jelenlétében horgászhat lajstromszámos vízi járműről.”

Nem szeretnénk tiltani, hogy gyermek horgász is horgásszon lajstromszámos vízi járműről, de azt sem szeretnénk, ha egy gyermek jegy mögé bújva játszanák ki egyes felnőttek az általános jegy megvásárlását.

 • A horgászrend 31. pontja pontosításra és kiegészítésre került:

„Március 1. – április 30. közötti időben csalihalat, halszeletet, műcsalit, bármely horgászhelyen (parton, stégen, vízi járművön) tartani, azzal horgászni, továbbá süllőt, balint, csukát, kősüllőt és sügért megtartani TILOS!
(A kukoricát, vagy egyéb magvakat, pelleteket utánzó gumi/szilikon/hungarocell csalikat ezen horgászrendi pont esetében nem tekintjük műcsalinak, tehát használatuk békés halak horgászatához engedélyezett.)”

A Horgász Konferenciákon már többször elhangzott javaslatok szerint, valamint az április hónapban tapasztalt azon magatartás miatt, hogy több horgász csukázás címszóval az ívó balinokra, süllőkre célzottan horgászott, az eddigi 1 hónapos ragadozóhal fogási tilalmat április hónapra is kiterjesztjük. A probléma erősödését tapasztalva 2 évvel ezelőtt még a (jelenleg) 45. pontban leírt szabály bevezetésével reagáltunk, de azt tapasztaltuk, hogy az új szabálypont jelentőségét sokaknak nem sikerült megérteni, a visszaengedésre hivatkozva sok horgász egymás után akasztgatta a tilalmas fajokat. Ilyen szabályszegések miatt több esetben is eljártunk, az is előfordult, hogy országos sporthorgász jegyet kellett bevonnunk egy „sporthorgásztól”.

A fajok felsorolásából szándékosan maradt ki a harcsa. Aki ebben az időszakban békéshalazás közben véletlenül, vagy esetleg puhatestű csalival célzottan fog harcsát, a vonatkozó egyéb korlátozások betartása mellett megtarthatja.

 • A horgászrend 34. pontját pontosítottuk:

„November 1. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak stb.) csak 06:00 és 22:00 között szabad horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti. Az időpontok a kikötőből való indulást, valamint beérkezést jelölik!”

Félreértések, félre magyarázások voltak az eddigi szövegből. Egyes hajósok, akik éjfél után kötöttek ki, arra hivatkoztak, hogy befejezték a horgászatot 22:00-kor, de ennyi ideig tartott a hazaút… A szabályozást eddig is az újonnan betoldott mondat szerint értelmezték kollégáink, ugyanis „horgászat” alatt azt értjük, amíg az adott személy a halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján halfogásra alkalmas felszereléssel tartózkodik.

 • A horgászrend 36. pontjának bővítése:

„A behúzós, behordós horgászmódszer kizárólag behúzós (7 napos, 72 órás) területi jegy birtokában gyakorolható, a módszer külön fejezetben taglalt szabályozása mellett, amely az említett jegyek mellékleteként és honlapunkon (www.balatonihal.hu/behuzoshorgaszat) olvasható. E szabályozások megsértése a horgászrend megsértésének minősül! Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horog és a horgászbot közötti távolság nem kizárólag a dobás ereje által alakul ki, tehát ha a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat mindaddig, míg a Balaton átlag vízállása 80 cm felett van (www.hydroinfo.hu).”

Az ügyfélszolgálatunkra érkező sorozatos kérdések indokolják, hogy még egyértelműbb legyen a megfogalmazás. Így a harcsahorgászok által alkalmazott kétbotos bedobás – amelynél a horog és a horgászbot közötti táv csupán a dobás ereje által jön létre – nem tekintendő behúzásnak.

 • Horgászrend 46. pont:

„Élő vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! Kivételt képeznek ez alól azon harcsázó horgászmódszerek, amelyekhez legalább 15 cm-es élő csalihalat használ a horgász!”

Több harcsahorgász kérése nyomán megfogalmazott enyhítés lenne ez. Így a méreten aluli halak védelme továbbra is megvalósulhat.

 • A horgászrend 51. pontja az utolsó tagmondatával bővült:

„Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pl.: maximum 6 db süllő) a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplójában. A zsákmányt kizárólag addig tarthatja a horgászhelyen, vagy a vízi járműben, ameddig ő maga is a helyszínen tartózkodik, de legfeljebb 48 órán át.”

Sajnos gyakoriak az olyan esetek, amikor csak 1-2 darab halat napokig, sőt akár 1 hétnél tovább is szákban tartanak pl. stéghez kikötve. Halőreink tapasztalták: egy stéghez kikötött, kíméletesnek tűnő versenyszákban 8 napon át tartott ponty fejéről teljesen lekopott a bőr, rojtosra koptak az uszonyai, kisebesedett az oldala… Így halvédelmi okokból vált szükségessé a változtatás.

 • A horgászrend 57. pontja rövidebb lett:

„A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön feldolgozni TILOS!”

Azzal védekeztek többen, hogy befejezték a horgászatot, a botokat összepakolták, majd ezt követően pucolták meg a halat a parton, csónakban, mólón. Főleg a mólókon van ebből probléma: az ott hagyott vértócsa, pikkelyek és egyéb maradványok látványa, bűze miatt. Halőrzési szempontból az a problémás, ha a horgász feldarabolja a halat, vagy levágja annak fejét, és emiatt a hossza nem mérhető egyértelműen. Az áthúzott rész kikerült ebből a horgászrendi pontból.

 • Horgászrend 58. pont:

„A helyi kikötőrendek és az egyes partszakaszokon kitáblázott helyi horgászrendek, területhasználati szabályzatok betartása kötelező! Azok megszegése esetén a területi jegy bevonható!”

A korábban is meglévő kikötőrendek mellett egyre több helyen várható, hogy helyi területhasználati rendszabályokat vezetnek be az egyes partszakaszok fenntartói. Pl. ilyen helyi szabályozás került bevezetésre a Tihanyi-félsziget keleti oldalán, a balatonfenyvesi mólón, illetve több kijelölt behúzós horgászhely esetében is.

A teljes Balatoni Horgászrend itt olvasható, melyben pirossal jelölték a változtatásokat, zöld színnel pedig azokat a bővítményeket, formai és strukturális változásokat, amelyet a jogszabályi környezet változása, a MOHOSZ Országos Horgászrendjének bevezetése, valamint a HORINFO jegyértékesítő programra való átállás miatt építettek a horgászrendbe.

Siófoki horgászat
Fotó: Krausz Andrea

 

Itt vannak a behúzós horgászrend változásai:

 • Új horgászrendi pont:

„A 7 napos területi jegy a bejelentkezés időpontjától számított 168. óra végéig érvényes. A bejelentkezés kezdő időpontja a jegy érvényességi idejének első napján, vagy azt 1 nappal megelőzően adható meg. Pl.: március 1-én 13:00-kor vásárol a horgász egy 7 napos behúzós jegyet, amely 7 naptári napon át, március 2-3-4-5-6-7-8-án érvényes. Ez esetben a horgász megteheti, hogy a bejelentkezését március 1-én 14:00-tól megkezdi. Ekkor a jegyének érvényessége március 1. 14:00-tól március 8. 14:00-ig tart.”

A MOHOSZ által elfogadott jegymátrix nem tette lehetővé a 168 órás területi jegy rögzítését az új jegykiadó rendszerben (HORINFO), emiatt a jegyre nyomtatott, megnevezett érvényesség 7 naptári napra szól. Azonban, ha a horgász nem éjfélkor kezdené meg a horgászatot, lehetősége van ilyen módon rugalmasan alakítani a jegy érvényességének kezdetét. Ez a foglalható bojlis helyek maximális kihasználhatósága miatt is indokolt.

Módosított horgászrendi pontok:

 • Behúzós horgászrend 1.4.1. pont:

„Vízparti ingatlant birtokló vagy üzemeltető szervezetek (pl.: kempingek, önkormányzatok) a saját partszakaszukon kijelölhetnek behúzós horgászhelyeket, amelyekre a boiliebalaton.hu főoldaláról elérhető helyfoglalásos rendszerében is, vagy közvetlenül a tulajdonosnál/üzemeltetőnél lehet időpontot foglalni. A foglalás rendszere itt teljesen nyílt, bárki számára elérhető.”

A behúzós horgászhelyeket nem csak a boiliebalaton.hu oldalon lehet foglalni, hanem közvetlenül a tulajdonoson, üzemeltetőn keresztül. A boiliebalaton.hu oldal foglalási rendszere opcionális lehetőség.

 • Behúzós horgászrend 1.4.2. pont (teljes egészében újraírva):

„A vízparti magáningatlanokon is van lehetőség behúzva horgászni, amennyiben a horgász érvényes területi jeggyel és bejelentkezéssel rendelkezik.”

Ez a horgászrendi pont nem volt egyértelmű, az ingatlantulajdonosnak nem kell magát a helyet beregisztrálnia. A horgásznak, legyen az a tulajdonos, vagy a vendég, neki kell érvényes jeggyel és bejelentkezéssel rendelkeznie.

 • Behúzós horgászrend 1.4.3. pont:

„A teljesen szabad vízparti közterületeken is van lehetőség behúzós horgászatra a fürdési szezonon kívül. Itt fontos, hogy a helyeket a horgász nem előre foglalja le. A korábban is meglévő etika szerint bárki leülhet egy szabad partszakaszon horgászni. De onnantól kezdve, hogy leült, más horgász már nem tudja a helyet elfoglalni, csak ha befejezte a horgászatot. A behúzós horgászat helyének és idejének bejelentési kötelezettsége itt is fennáll, de csak a hely elfoglalását követően. Természetesen ezeken a helyeken a horgász a felelős, hogy megfeleljen a köztisztasági, higiéniai előírásoknak. A területen való életvitelszerű tartózkodás (sátorozás, egyéb szabadban alvás) lehetőségeiről a közterület fenntartójától kell tájékozódni és az általa megszabott feltételeket be kell tartani.”

Ez a horgászrendi pont hivatkozott az 1.4.2-re, de mivel azt teljes egészében átírtuk és egyszerűsítettük, így kivettük a visszautalást azokra a részékre vonatkozóan, ami így már nem releváns.

 • Behúzós horgászrend 1.8. pont:

„A behúzós horgásznak, a horgászat megkezdése előtt kötelessége bejelentkezni. Horgászat megkezdésének tekintendő a bójázás, és az etetés is. A bejelentkezéssel a vízparton ténylegesen eltöltött időszakot kell megjelölni, mely minimum 1, maximum 8 nap lehet.”

A 7 napos területi jegy maximum 168 órás időtartamra érvényes, ez nyolc naptári napot fed le. Emiatt a boiliebalaton.hu oldalon maximum 8 napra tud bejelentkezni a horgász, ezért pontosítani kell ezt a horgászrendi pontot is.

 • Behúzós horgászrend 2.13. pont (teljes egészében újraírva):

„A behúzós horgászok a szabad vízparti közterületeken (nyílt strandokon) egymás mellé közvetlenül nem táborozhatnak le. A dőlőbója körül 40 méteres sugarú körben, illetve a bója és a part által határolt 80 méter széles területen más behúzós horgász nem horgászhat. Legközelebb, oldalirányba 40 méterre lehet a következő behúzós horgász annak érdekében, hogy parti dobós módszert alkalmazó is tudjon horgászni. A magánterületeken (kempingek, vízparti ingatlanok) a helyi területhasználati szabályzatnak megfelelően ülhetnek le egymás mellett.”

Több kérdést kaptunk erről a horgászrendi pontról is. Célja és lényege, hogy a parti dobós horgásztól a behúzós ne vegye el a helyet, egy kisebb partszakasz esetében a kettő közé is le tudjon ülni és bedobni. A magánterületeken más a helyzet, ott a területhasználati szabályzat, vagy a tulajdonos határozza meg a távolságokat. Itt akár egymás mellé közvetlenül is letáborozhatnak a behordós horgászok.

Teljes egészében törlendő pont:

 • Behúzós horgászrend 1.6 pont:

„Egy személy, ugyanazon időszakra csak egy horgászhelyet foglalhat, illetve adott időpontban egyszerre maximum három jövőbe mutató, érvényes foglalása lehet!”

A boiliebalaton.hu foglalási rendszere egy időszakra egy felhasználónak csak egy foglalást engedélyez, azonban nem akarjuk elvenni a lehetőséget azoktól a Horgásztársaktól, akik háromnál több alkalommal szeretnének jönni a Balatonra és mindenképpen a rendszerükben foglalható helyek egyikére, vagy adott esetben különbözőkre.

Az alábbi fájlban olvasható a teljes behúzós horgászrend szövege (a változásokat pirossal jelölték).

Nyitókép: balatonihal.hu

 

Megosztom

Hozzászólások

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink

A LikeBalaton kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva