likeBalaton.hu | 2020.11.03. 12:00
Keszthely Balaton-parti területének megújítására írt ki pályázatot az MMA
Keszthely Balaton-parti területének megújítására írt ki nyílt építészeti ötletpályázatot 40 alatti építőművészek, építészmérnökök, építészek, belsőépítészek számára a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Építőművészeti Tagozata.

Keszthely a Balaton-parti települések között az egyetlen, amely városként gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Ennek folyománya, hogy archaikus arculatú belvárosát átszelő sétálóutcája összeköthet egy gótikus templom által uralt főteret, mint szakrális központot, egy európai értékű barokk kastély együttessel, mint világi központtal. A főtér mai megjelenése a 2015-ben befejeződött rekonstrukció eredménye, a kastély és környezete a folyamatos felújításnak köszönhetően a teljes megújulás szakaszában van.

 

Ugyanakkor a városnak, mint üdülővárosnak, harmadik legfontosabb része, a Balaton-part, jelenlegi állapotában az előző két egységtől színvonalában és építészeti minőségében elmarad. A városi strand sem megközelítését, sem elrendezését – funkcionális kínálatát – tekintve nem állja a versenyt a Balaton más potentált fürdőhelyeivel, és nem méltó a város múltjához, regionális jelentőségéhez.

Ezért a város elsőrendű célja és feladata, hogy Balaton-parti területe e legexponáltabb – központi – zónájában olyan fejlesztést valósítson meg, mely úgy a város lakói, mint a jelentős idegenforgalom számára, négy évszakon át tartó, vonzó szolgáltatást kínál a szabadidő eltöltés, a wellness szolgáltatások, és a vendéglátás terén.

Mit kell csinálni?

A pályázat tárgya, célja Keszthely Balaton felőli megközelítésének helyszíne a kikötő és a móló környezete, melynek jelenleg a városi strand és a sportpálya is részét képezi. Ezen a kiemelt jelentőségű területen egy magas szintű szolgáltatást nyújtó, multifunkcionális együttes (strand, wellness, szórakoztató kereskedelmi és más egységek) létesítését tartja szükségesnek Keszthely városa.

Ez a fejlesztés, mint a város középtávú (10-15 év) fejlesztésének egyik legreálisabb eleme szolgál a pályázat alapjául. Ebben a fázisban a városnak nem áll rendelkezésére részletes tervezési program a tervezett szolgáltatásokat nyújtó létesítmények tervezéséhez. Ezért olyan komplex, építészeti-tájépítészeti feltáró tanulmányterv készítése célszerű, amely jó alapul szolgál a fejlesztéssel kapcsolatos további döntések meghozatalához.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, valamint a részletes tervezési programnak virtuális helyszínt nyújtó Keszthely Város Önkormányzata nem kapcsolja jelen felhívást bármely további tervezéshez, kivitelezéshez, vagy közvetlen megvalósítás céljához.

A fejlesztés megvalósításánál lényeges szempont, hogy nemcsak a 25 ezres lélekszámú város, hanem a közel 80 ezer lelket számláló vonzáskörzet igényeinek is, kiemelkedően magas színvonalon meg kell felelni.

Nem elhanyagolandó körülmény, hogy a nyári hónapokban a fejlesztés eredményeként, a rendelkezésre álló szolgáltatást igénybe vevők száma akár háromszorosa is lehet az egyéb időszakokhoz képest.

Ez a tény, túl azon, hogy jelentősen terheli a városi infrastruktúrát, a szolgáltatóktól is nagyfokú rugalmasságot, dinamikus flexibilitást igényel. Ennek a kihívásnak a szabadtéri, illetve fedett funkciózónák megfelelő építészeti kialakításával lehet eleget tenni. (Természetesen abban az esetben, ha az üzemeltetés módja is alkalmazkodni képes az időben markánsan változó körülményekhez.)
A kiíró mindennek megfelelő javaslat készítését tűzi ki a pályázat céljául.

A pályázat jellege: ötletpályázat, tanulmányterv

A pályázat elkészítésekor a tervezési program mellett a kiíró az alábbiak figyelembe vételét javasolja:

  • A fejlesztési területen lévő építészeti elemek közül a kikötő móló bejáratánál álló rossz állapotú, de védett épületek – a Hullám és a Balaton szálló – a zenepavilonnal és a strand, eredi karakterében felújított Sziget Fürdője a monarchia korának emlékét idézik. Ezt a rendkívül értékes egyedi adottságot a város a környezet kulcsfontosságú elemének tekinti. A szállodák észszerű hasznosítása és igényes rekonstrukciója prioritást élvez a környezet újjáformálása során. A pályázatban ajánlatos figyelembe venni ezt az adottságot, de nem feladat a rekonstrukció módjával foglalkozni.
  • A meglévő bazársor egységei magántulajdonban vannak, kivásárlásuk nem reális opció. A fejlesztés során történő átrendezésükhöz célszerűnek látszik egy olyan kereskedelmi zóna előzetes megépítése, ahová a meglévő egységek áttelepülhetnek.
  • A többfunkciós programot célszerű olyan térstruktúrába szervezni, melynek nyitott – átmeneti – és fedett terek rendszerét alkotva jól alkalmazkodik a különböző szezonális igényekhez.

Lényeges feladatrész a strandfürdő és a wellness-egység kapcsolódásának megoldása, funkcionális és építészeti szempontból egyaránt. Megvizsgálandó egy a mindkét részhez csatlakozó, télen fedett, nyáron nyitott fürdő egység létesítése, élmény- és gyermekmedencékkel. A strandfürdő fejlesztésének sikerességéhez nem nélkülözhetők a különleges, egyedülálló, emblematikus elemek, ezért az ezekre tett javaslatok, ötletek begyűjtése a pályázat fontos céljainak egyike.

Rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 5.000.000.-Ft + járulékai – összesen 5.775.000.-Ft biztosít fedezetet a pályázatok alkotóinak díjazására.
A pályázati felhívás alapján minden pályázó csak egyetlen pályázatot nyújthat be, amelyre legalább bruttó 250.000.-Ft, legfeljebb bruttó 1.500.000.-Ft összegű díjazás állapítható meg.

Pályázatot nyújthatnak be a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévet be nem töltött, építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettséggel rendelkező személyek.

A teljes pályázati kiírás az MMA internetes oldalán (mma.hu) található.
A pályázat benyújtásának határideje december 11.

A pályázatokat az MMA tagjaiból és a keszthelyi városvezetés képviselőiből álló bizottság bírálja el.
Az eredményhirdetés januárban lesz.

 

Megosztom

Hozzászólások

Ezek is érdekelhetnek

A LikeBalaton kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva