likeBalaton.hu | 2022.04.17. 06:00
Húsvétban felragyog az életünk teljessége - Mihályi Jeromos tihanyi perjel ünnepi köszöntője
"Az igazi és tartós boldogságot akkor tudjuk megélni, ha odaajándékozzuk az időnket, a figyelmünket, az erőfeszítéseinket a körülöttünk élő embertársaimnak" – fogalmazza meg Mihályi Jeromos, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója a likeBalaton olvasóinak írt húsvéti köszöntőjében.

Húsvétban felragyog az életünk teljessége – e címmel fogalmazta meg húsvéti köszöntőjét Mihályi Jeromos. A Tihanyi Bencés Apátság perjelének gondolatai a mai kor emberének is utat mutatnak.

A likeBalaton olvasóit Mihályi Jeromos köszönti
Fotó: Andrónyi Tamás

 

“Az elmúlt időben sok kihívás és megpróbáltatás ért bennünket. Megtapasztaltuk a kiszolgáltatottság, a bizonytalanság és sokszor a félelem érzését. Elveszítettük a befolyásunkat a hétköznap történése felett.

Világjárvány, háború és sok bizonytalanság tört be a mindennapi életünk keretei közé. Fellazulni látjuk az emberi kapcsolatainkat. Szeretnénk uralni és kezünkben tartani az életünk történéseit, de mégis valami külsőnek tűnő rossz újból és újból bebizonyítja nekünk, hogy nem vagyunk képesek teljes uralmat és kontrolt gyakorolni azon, amit nagybetűs „életnek” hívunk.

Húsvét ünnepe kiemel bennünket a hétköznapok szürkeségéből. Böjttel, önvizsgálattal és régi hagyományok felelevenítésével készülünk erre az ünnepre.
Számunkra, keresztények számára ez az ünnep jelenti a legnagyobb titok és erőforrás megjelenését.

Jézus Krisztus keresztje talán megszokott jellé vált az európai keresztény kultúrkörben. Templomainkban, de sok helyen otthonainkban is kihelyezzük a falra.
Mit üzen számunkra ma a kereszt? Egy különösen fájdalmas kivégzés eszköze? Egy távoli múltban történt dráma végpontja?

Ha hittel tekintünk a keresztre, akkor meglátjuk és megértjük, hogyan válik a szenvedés, a kitaszítottság, az elutasítás és a halál sötétjének helye az Isten szeretetének helyévé és jelévé.

A szenvedések, amiket Jézus átél, ha nem is ilyen koncentráltan, de jelen vannak a mi életünkben is. Hamis ítélet, félreértett szavak, düh, gúny és kárörvendés, majd a fájdalmakkal teli út és a halál sötétsége mindegyikünk számára ismerős teher. Mindez azonban nem értelmetlen Jézus esetében. Az Isten Fia életét az emberekért adja oda. A megtöretésben ott rejtezik a másokért vállalt áldozat.

Életemet adni a másik emberért. Ez ad értelmet és igazi boldogságot minden embernek. Az igazi és tartós boldogságot akkor tudjuk megélni, ha odaajándékozzuk az időnket, a figyelmünket, az erőfeszítéseinket a körülöttünk élő embertársaimnak. Ezáltal leszünk képesek értelmet találni a szenvedéseinknek.

Jézus Krisztus története nem ér véget a szenvedéssel és a kereszttel. Húsvét hajnalán felragyog az üres sír fényessége, amely bevilágítja minden sötétségünket. A fájdalom után az elveszíthetetlen öröm ajándékát kapja az ember, hiszen Jézus feltámadásában a mi életünk is új távlatokra nyílik meg. Életünk célja és teljessége ezután már nem az élet gyengeségében megmutatkozó elmúlás, hanem az újjászületés az örök életre és az elveszíthetetlen boldogságra. Ebbe a boldogságba vetett hittel és reménnyel kívánok mindenkinek áldott és békés húsvéti ünnepet.”

Mihályi Jeromos

 

Nyitókép: Korzenszky Richárd

Megosztom

Hozzászólások

Ezek is érdekelhetnek

A LikeBalaton kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva