Szücs Ildikó | 2021.01.15. 14:00
Almádi történetek #6 - Az orvos, aki fotós is volt
Balatonalmádi az északi part egyik kedvelt úti célja, ahol egyszerre van jelen a nyugalom és a pezsgés. A különböző városrészek más-más kincseket rejtenek, és számos érdekes személynek adtak otthon egykor. Amatőr fotóihoz a Lenkei Vilmos Dani nevet használta Almádi első orvosa, aki az egykori Kneipp intézetben is gyógyított.

„Lenkei Vilmos Dániel, aki később a Balaton egyik legkitűnőbb fürdőorvosaként írta be nevét Veszprém megye orvostörténelmébe, főképp Balatonalmádiban tevékenykedett. Az egyik könyvét a Balatoni Szövetség Budapesten, 1912-ben bocsátotta közre „A Balaton mint gyógytényező” címmel.”
(Forrás: Arcanum.hu)

Balatonalmádi Óvári Ferenc utcájában áll a ház, amelynek telkét 1906. tavaszán vásárolta meg Lenkei Vilmos Dániel, a település első orvosa. Hamar meg is kezdte rajta az építkezést, és még ugyanazon év szeptemberében be is jegyeztették az épületet, akkor még a „290. számú villa” néven. Később felesége, Lili után nevezték el Lilóka villának. A doktorra az épület falán elhelyezett bronztábla emlékeztet, ami Csiszár Gyula szobrászművész munkája és 1928-ban avatták fel. Az emléktáblán felirat hirdeti, hogy Lenkei Vilmos Dániel „szerette a gyermeket”, ami arra utal, hogy valamikor Balatonalmádiban volt az Zsófia Gyermekszanatórium, amelynek orvosi posztját szintén ő töltötte be.

A ház falán bronzplakett őrzi a ház egykori tulajdonosának emlékét
Fotó: Szücs Ildikó

 

„Ritka kitartással és czéltudatossággal dolgozott: úgy, ahogy egy nagy munkát kell kezdeni és végezni. Előbb éveken át tanulmány tárgyává tette az exakt vizsgáló módszereket és magát a Balatont, ezalatt orvosi tapasztalatai szépen fölszaporodtak, s végül az embereken végzett vizsgálatok és észleletek alapján kidolgozta e csodás hely gyógyfaktorainak élettani hatását, gyógyító erejét, javaslatait és kont- raindikaczióit. Ezzel a munkával Lenkei dr. igen nagy szolgálatot tett nemcsak a Balaton lelkes híveinek, hanem az egész hazai orvosi karnak, amennyiben reámutatott egy igen értékes gyógytényezőre, amit itthon is föllelhetünk és amelyik érdeklődésünket a legteljesebb mértékben megérdemli.
E kis könyvet tulajdonképpen csak az tudja valóban értékelni, aki ismeri Lenkei tudományos dolgozatait, aki tudja, hogy egy egyszerűen és szerényen leírt vélemény a Balaton kiimájáról, vízéről, radium- emanacziójáról, áldott napsütéséről, ezeknek az egészséges és beteg emberre való hatásáról mily nagy szorgalommal végzett és milyen exakt kísérletek, észleletek és adatgyűjtés alapján született meg ebben a kellemes, olvasmányul is érdekes művecskében. Tiszteletre méltó tulajdonsága szerző barátomnak, hogy még ennyi előszeretet és önálló munka mellett is mindenütt keresi a vonatkozásokat a tengerifürdőkkel és ott, ahol a javaslatok fölállításáról, a gyógytényezők alkalmazási módjáról van szó, megszólaltatja a Balaton mentén praktizáló orvostársait is. Az ilyen objektivitás nagyban emeli a mű értékét és bizalmat ébreszt a szerző iránt.” (Forrás: Arcanum.hu/Orvosi Hetilap)

 

Forrás: Arcanum.hu

 

Feljegyzések szerint Lenkei Vilmos 1867-ben született, de életéről nagyon keveset tudunk. Egy 1892-es Orvosi Hetilap hasábjairól tudható, hogy ebben az évben avatták doktorrá Pozsonyban, itt-ott fennmaradt mondatból az derül ki, hogy Budapesten praktizált, de nyarait Balatonalmádiban töltötte, majd végleg le is költözött a tó partjára.

 

Forrás: Arcanum.hu

Forrás: Arcanum.hu

1909-ben az Orvosi Hetilap arról számolt be, hogy Lenkei Vilmos Dani dr. almádi-i fürdöorvost Veszprém vármegye főispánja tiszteletbeli megyei főorvossá nevezte ki.”

A lapban rendszeresen publikált, számos tanulmányt írt a Balaton és egyéb vizek különböző gyógytényezőiről. Kutatásai kiterjedtek szinte minden területre, a XX. század első felének balneológiai irodalmának kiemelkedő alakja volt. Írásai között szerepelt többek között A gyermekkori diathesis gyógyítása a Balatonnál, A Balatonban való fürdésről, A Balaton hatása az emberi szervezetre, Klimatologiai tanulmányok, és számos előadást tartott például a „Balaton-vidék éghajlati viszonyai s a Balaton vizének meg iszapjának physikai és chemiai tulajdonságai” címmel.

Dr. Lenkei Vilmos Dániel egyori háza Almádiban
Fotó: Szücs Ildikó

Amatőr fotós volt, Almádiról 1900-ban készült felvételeit a veszprémi Krausz nyomda adta ki képes levelezőlap formájában, amely hat részből állt. Ezt Schildmayer Ferenc kutatásaiból tudjuk, aki szenvedélyesen gyűjtött minden információt Balatonalmádiról és ismert lakosairól. Neki köszönhetően ismerjük a doktor úr fotóit is:

Az Almádi Újságban megjelent rövid cikk Lenkei Vilmos Dániel doktorról

Lenkei doktor további négy fotója Balatonalmádiról, képeslap formájában

 

Az biztos, hogy megbecsült lakosa és orvosa volt Balatonalmádinak, utca viseli a nevét, emléktáblán örökítették meg profilját, de fényképet róla és életéről hosszas kutatás után sem leltem. Annak ellenére, hogy vajmi keveset tudunk személyéről, munkássága és neve fennmaradt, így ő is legendás, mégis ismeretlen alakja a településnek.

Fotó: Szücs Ildikó

További Almádi történeteket itt olvashatsz:

Legutóbb a Magda lakról meséltünk.

Tudtad, hogy egy időben 5 vasútállomása is volt Balatonalmádinak?

Két titokzatos villáról is írtunk.

A híres prímás Kis Jancsinak is Almádiban volt villája.

A Balaton mesemondója, Váth János Balatonalmádi egyik híres szülötte.

Megosztom

Hozzászólások

Ezek is érdekelhetnek

A LikeBalaton kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva