likeBalaton.hu | 2022.04.05. 10:00
3 perc feltöltődés: A tihanyi apátság békéje és Szent Ányos legendája
Tihanynak lelke van. Az apátság békéjére nagy szükség van napjainkban. Szent Ányos, az apátság védőszentjének története következik.

Szent Ányos legendája a történeti Magyarországon

Szent Ányos (Anianus) titulusa a történeti Magyarországon és a környező országokban szinte egyedülálló jelenség. A hagyomány szerint Szent Ányos Orléans püspökeként imáival megmentette városát Attila hunjainak dúlásától, majd tiszteletét a francia uralkodók évszázadokon át gondosan ápolták.

Nem tisztázott, miként került a szent tisztelete hazánkba, de bizonyosan az alapító királlyal hozható kapcsolatba.

A tihanyi bencés monostort Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére alapította I. András király

A tihanyi bencés monostort I. András király (1046-1060) 1055-ben alapította, Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére. Az alapító királyt itt temették el 1060-ban. A kolostor alapító oklevele a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt magyarországi oklevél, melynek latin nyelvű szövegében magyar szavakat, kifejezéseket is használtak. A tihanyi apátság alapító oklevele a magyar nyelv legrégibb írásos emléke.

Így lett Szent Ányos a tihanyi apátság védőszentje

A mai Orléans város (latinul: Aurelianum) (Párizstól kb. 120 km-re délre) a Franciaországot keresztül szelő Loire folyó szinte pontosan félhosszánál fekszik. Krisztus után 388-453 között Ányos (Anianus, Aignan) volt a püspöke. 451-ben, amikor a hunok Attila vezetésével a Nyugat-Római Birodalomra támadtak, Ányos püspök híveinek imádságával és Aetius római hadvezér segítségével meg tudta akadályozni, hogy a várost elpusztítsák és híveit elhurcolják.

Tudtad, hogy a Balatonszárszóhoz közeli, Szóládon található Nezde Szoborparkban Attila király hatalmas szabadtéri szobra is megtalálható?

I. Henrik francia király (1031-1060) felesége Anna, és I. András magyar király (1046-1060) felesége, Anasztázia (a kijevi Bölcs Jaroszláv nagyfejedelem leánya) testvérek voltak. Az Ányos-kultusz vélhetően családi kapcsolat révén kerülhetett Magyarországra. Tihanyon kívül Magyarországon csak Marcaliban volt Szent Ányos tiszteletére emelt templom. Ez utóbbi a török korban elpusztult. Az Ányos mint családnév és keresztnév a XIX. századig gyakori volt Magyarországon.

A francia királyok védőszentként tisztelték Szent Ányost. I. András királyunk és felesége pedig a francia király sógorai voltak.

– Szent Ányos mesébe illő legendája Orléans városának védelméről. A francia nyelvű szövegekben Aignan, a latin forrásokban Anianus néven szereplő Szent Ányos Orléans városának V. századi püspöke volt, akivel kapcsolatban elsősorban azt szokás megemlíteni, hogy

imádságaival szabadította meg városát Attila hunjainak ostromától

– olvasható a Magyar egyháztörténeti vázlatok 24., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 2012) 2012 / 3-4. szám, Csákó Judit: Szent Ányos püspök franciaországi és magyarországi kultuszáról című írásában.

A tihanyi apátság templomának főoltárképe Szent Ányost ábrázolja

– Innen ered tehát Orléans szent püspökének kultusza, amelyről a Tihanyi alapítólevél imigyen rendelkezik: „I. András a legkeresztényebb jogarviselő elrendelte, hogy mindaz, melyeket és akiket – amint azt jelen oklevél sorjában megmutatja – a saját felesége, fiai, leányai és valamennyi élő és megholt atyafia üdvéért Szűz Máriának és Szent Ányos püspöknek és hitvallónak a Balatin fölött a Tichon nevűhelyen lévő egyházhoz adott, ezen ünnepélyes hártya tanú-bizonyságába foglaltassák” – olvasható a Kisalföld, 1994. augusztusi számában.

– Oszlopai közt a rendalapító Szent Benedek és nővére, Szent Skolasztika, valamint Szent István és László király életnagyságúnál nagyobb szobrai állnak.

Az oltárkép az apátság védőszentjének, Szent Ányos püspöknek megdicsőülését ábrázolja. A vényi motívumokból gazdagon tövissel koszorúzott, dárdával megnyitott szívére mutat

– írta a Veszprémi Napló 2005 augusztusában.

A Tihanyi apátság főoltárképe Szent Ányos ábrázolásával Fotó: Tihanyi Bencés Apátság hivatalos

A Tihanyi apátság főoltárképe Szent Ányos ábrázolásával
Fotó: Tihanyi Bencés Apátság hivatalos

A tihanyi apátság a megmentett csend helye 2022-ben is

– I. András király ezen a helyen „a saját és felesége, fiai, leányai és valamennyi élő és megholt atyafia üdvéért Szűz Máriának és Szent Ányos püspöknek és hitvallónak” szentelt monostorban alapozta meg evilági és túlvilági életét. Evilágit, mert itt imádkoznak érte életében, túlvilágit, mert ez a templom rejti majd halála után testét – családtagjaiét is -, amely fölött a szerzetesek nem szűnő imádsága, zsolozsmája és naponként ünnepelt miséje segítségével híd épül föld és ég, az evilág és az Atya országa között. Ezért az egy és oszthatatlan, a földi és örök élet érdekében fontos az, hogy írásba foglalják szándékát, „a mindig szorgalmas írnokok keze által betűk emlékezetére bízzák, nehogy annak avultsága folytán nyoma se maradjon a későbbi kor utódaiban”.

Így lett a Tihanyi-félsziget bencés monostora az Isten és az ember találkozásának helye, az emberek életéért és örök életéért folytatott párbeszéd megszentelt helye a történelem folyamán.

Tihany is osztozott az egyetemes kereszténység kolostorainak sorsában. Az elmúlt tíz évszázad során mindazok a megpróbáltatások, melyek magyar pünket érték, e házon is pusztítottak, de a lerombolt falakat, a megszentelt köveket e „hely szerelmesei” mindig helyreállították, felépítették, és így e ház a bencés Regula szellemében most is a rend és rendezettség fogható jele, kitapintható valósága.

Tudj meg többet a tihanyi apátság történetéről ebben a lélekemelő olvasmányban.

A tihani apátságban jelenleg is felújítási munkálatok zajlanak. Ezt követően kívül-belül megújulva várja majd a látogatókat ez a történelmi helyszín a Balatonnál.

Fotó: Keszey Ágnes

 

 

Harsogó világunkban a még megmentett csend – Tihon: csendes hely, a csend helye –, az Isten házának szépsége, kisugárzása, a zene, a koncertek, a szellem és lélek

programjai mind-mind ezt a meghívást szolgálják és kívánják közvetíteni.

Tavasz a Balatonnál 2022-ben, a túlparton a tihanyi apátság felújítás alatt álló tornyai
Fotó: Mészáros Annarózsa

 

(A tihanyi apátság) Jelenlétével, a benne megélt isten- és felebaráti szeretet erőterében tölti be ez a monostor mindig időszerű hivatását és küldetését.

Az elmúlt évtizedben ismét megújult bencés apátság a 950. emlékévre tervezett programjaiban – így a május 21-i jubileumi ünnepség során is – bemutatja múltját és jövőre irányuló vágyait. Tihany példája a remény jele sokak számára, meghívás mindannyiunknak a bátor és célirányos cselekvésre – osztotta meg gondolatait az olvasókkal Várszegi Asztrid OSB perjel a Família Kárpát-Medencei Családi Magazin, 2005. májusi számában.

Ha kedvet kaptál ahhoz, hogy meglátogasd a tihanyi apátságot, itt megtalálod a legfontosabb információkat.

Ha pedig a Balaton egyik legcsodásabb látványára és igazán jó levendulás krémesre vágysz, az Apátsági Rege Cukrászdát ajánljuk.

Tihany és a Balaton az apátsági Rege Cukrászdából
Fotó: Szaniszló Hajnalka

 

 

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság – Vita Aniani Episcopi Aurelianensis. In: Monumenta Germaniae Historica Tom.III. Hannover, 1896. 108-117. o. Ford.: Polán Hildebrand és Korzenszky Richárd
Nyitókép: Tihanyi Bencés Apátság hivatalos

Megosztom

Hozzászólások

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink

A LikeBalaton kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva