Kovács Emőke | 2019.05.02. 06:00
Szerelem a Balatonnál #2
A Balatonnál a szerelemnek számos nyoma akad: gondoljunk az udvari kőszívekre vagy a badacsonyi Rózsakőre, de eszünkbe juthat a fonyódi Kripta-villa megható története is. A tó híres – beteljesült vagy titkos – szerelmi viszonyoknak is helyet adott, neves írók, költők, történelmi alakok találták meg itt életük párját.

Festetics II. Tasziló és Mary Victoria Hamilton monacói hercegné
Talán az egyik legkülönlegesebb kapcsolat volt Festetics Tasziló (1850-1933) grófé és feleségéé, Mary Victoria Hamiltoné (1850-1922). Viszonyuk azonban – kezdetben – nem alakult zökkenőmentesen.

A hercegi családból származó Lady Mary Victoria először Albert monacói herceggel kellett, hogy házasságot kössön. Bár már előtte is ismerte Festetics Taszilót, de a monacói kényszerfrigy mégis megvalósult. A házaspár azonban olyannyira elhidegült egymástól, hogy a korban nem szokványos módon, de elváltak és 1880-ban Hamilton hercegné végre hozzámehetett szerelméhez, Tasziló herceghez.

Tasziló, aki korábban Angliában jogi és gazdasági tanulmányokat folytatott, hazatérve a keszthelyi birtokot és a kastélyt fejlesztette, valamint a budapesti Festetics palotát is ő építtette.

Feleségével aktív társadalmi életet éltek. Vendégül látták Edward angol királyt, Albrecht szász uralkodót és Ferenc Ferdinánd trónörököst is. Szerelmi házasságukból négy gyermekük született.

A korabeli források mindegyike kiegyensúlyozott kapcsolatukról, szép házasságukról számolt be, esküvőjük mellőzte a pompát, frigyük valóban az érzelmeken alapult. Ezt támasztja alá ez az 1880-as visszaemlékezés is:

„Festetics György gróf koronaőr Eszterházy-utcai palotájában az e célra kápolnává átalakított egyik szoljában, ma de. 11 órakor vezette oltárhoz a gróf fia ifjabb Festetics Tasziló gróf Mária Viktória hercegnőt, Hamilton Brendon skót herceg leányát, kinek első férje Albert monakói trónörökös volt. A válóper, melyet a hercegnő férjével folytatott, nem egyszer járta be a hírlapokat s most már a végelválás jogérvényessé vált. Az esketést Simor hercegprímás fényes segédlettel vezette. A meghívott vendégek közül az urak magyar díszruhában; a hölgyek kalapban és nagy ékszer nélkül jelen tek meg. A menyasszony igéző látványt nyújtott. Gyönyörű termetét vadgalambszínű selyem ruha födte, hajzatát brillant- diadém ékesítette.”

Lady Hamilton 1922. május 14-én Budapesten elhunyt, férje 11 évvel élte túl. Felesége tiszteletére 1925-ben szép mauzóleumot építtetett, a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Tasziló a felesége halálát követően csendes magányban, visszavonultan élt, 1933-ban őt is a mauzóleumban helyezték végső nyugalomra.

Jókai Mór és Nagy Bella
Jókai Mór (1825-1904), a nagy mesélő 75 esztendős volt, amikor 1899-ben feleségül vette a 17 éves színésznőt, Grosz Arabellát, azaz Nagy Bellát. A közvélemény és a rokonság egyaránt felháborodott a szokatlan frigyen, azt híresztelték, hogy Jókai nem beszámítható. Végül győzött az a nézet, hogy Jókai döntése magánügy, és elfogadták a nagy korkülönbséget kettejük közt.

Szerelmükről tanúskodik Jókai Öreg ember nem vén ember című regénye és sok-sok szerelmes költemény. Közismert, hogy Jókai, balatonfüredi villája révén sok szállal kötődött a Balaton vidékéhez és korábbi feleségével, Laborfalvi Rózával is tartalmas éveket töltöttek a tó mellett. Második feleségével is többször ellátogattak a nagy tóhoz, amiről az újságok is hírt adtak, 1900-ban ekképpen:

„Jókai Mór költőkirályt, ki hitvese szül. Nagy Bella és sógornője társaságában érkeztek Füredre, érkeztekor nagy ovációkkal fogadta a fürdőközönség, Jókairól természetesen itt most folyik a pletyka unos-untalan. Megbámulják feleségét, ki fejedelmi alakja révén méltán vonzza magára a lépten-nyomon őt követő kíváncsi bámulók mohó tekintetét. Jókaiék részt vesznek mindenben s igy hol a színházban, hol a sétányon vagy pedig a csónakba avagy a gyógyház termében találkozunk e minden tekintetben érdekes párral. Jókai közelsége és folytonos jelenléte természetesen elég okot szolgáltat arra, hogy a fürdőközönség folytonosan személyével foglalkozik s igy napfényre kerülnek a már-már feledésbe menő Jókai viccek s szójátékok is.”

Kevésbé ismert tény, hogy Jókai Mór életének utolsó nyarát, 1903-ban, Bellával Siófokon töltötte, a Batthyány és a Mártírok útja sarkán lévő Fekete-villában. Nagy Bella a második világháború kezdetekor – az erősödő zsidóüldözés miatt – Londonba menekült, ahol haláláig (1947) jó szívvel őrizte Jókai emlékét.

Krúdy Gyula és Várady Zsuzsa
A magyar Szinbád, azaz Krúdy Gyula (1878-1933) és Várady Zsuzsika története a fővárosban kezdődött. Krúdy beleszeretett Kelemen Reginába, azaz Rezsánba. Rezsán – mint Krúdy asszonyainak többsége – házas volt. Férje, Várady Gyula a Grand Hotel Royalt bérelte. Nyaranta a család Siófokra költözött, mert Várady Gyula fürdőbérlő is volt egyben.

Krúdy is kedvelte a mondén Siófokot, az Ellinger-féle panzióban szállt meg. Azonban 1915-ben, a nagy mulatozások közepette egyszer csak feltűnt előtte egy fiatal (16 esztendős), szép, barna lány, Várady Zsuzsa. A gond csak az volt, hogy Zsuzsika Rezsán lánya…

Három esztendeig titkos viszonyt folytattak, az író hamar eljegyezte a serdülő lányt. Igaz, közben Krúdynak el is kellett válnia Spiegler Bellától, azaz Satanellától.

1918-ban a Várady család ismét leutazott a Balatonra, a kisőrsi szőlőhegyre, ahol kibéreltek egy kastélyt. Az író is velük tartott, egy külön présházban alkotott. Kisőrsön kérte meg a nevelőapától, Várady Gyulától, a kis Zsuzsi kezét, nem adták neki. Ekkor elhatározták, hogy megszöknek, de a vasútállomáson az apa utolérte őket.

Krúdy a Margit-szigeten, a Nagyszállóban élt, ahol születésnapján ismét titokban meglátogatta Várady Zsuzsika. A lányt újfent rajtakapták a szülők, de már nem hagyta el Krúdyt, szülei ezért kitagadták. Végül 1918-ban összeházasodtak és megszületett kislányuk, Zsuzsika. A történet azonban nem happy enddel ért véget. Az alábbi levél – amely 1920-ban íródott – sok mindent elárul az író és Zsuzsa viszonyáról:

„Kedves Zsuzsikám,
én nagyon szeretlek téged. Ha éjszaka elmaradok, mindig lyukas a szívem, a könnyeimmel pedig alig bírok, mikor eszembe jutsz. Bocsáss meg nekem, ha nem jövök rendes időben haza. Jobban fáj az nekem, mint néked.”
Krúdy, az irodalmi ködlovag ugyanis alkalmatlan volt a férj, az apa szerepére, ezért viszonyuk hamar megromlott. Az író visszatért örök szerelmeihez: a borhoz, a kártyához, az éjszakai élethez, és legfőképp: az íráshoz.

Móra Ferenc és Kica
Móra Ferenc (1879-1934), az ötvenes éveiben járó, ismert író, szintén a Balatonnál találkozott a nála több mint 20 esztendővel fiatalabb lánnyal, Kalmár Ilonával. Balatonföldváron ismerkedtek meg 1932-ben, Móra Ferenc ekkoriban kezdte el Az aranykoporsó cím, később ismertté vált regényét írni, de nem sokáig jutott, mert a hirtelen jött szerelem eredményeként inkább szerelmes dalokat költött. A fiatal nő ekkoriban már menyasszony volt és később férjhez is ment.

A történet érdekessége az, hogy levelezésük később is folytatódott. A szintén házasságban élő Móra hivatalos leveleket küldött Horváth Istvánnénak és szerelmes sorokat Földváry Kicának. A szerelem voltaképpen Móra Ferenc haláláig, 1934 februárjáig eltartott, s Kalmár Ilona lett a modellje az Aranykoporsó „kis Tűjének” is. Móra Ferenc különös hangulatú versei őrzik e szerelem emlékét, ennek egyikét idézzük:

„Tücsökkirálynő, zöld szemű Titem,
Gavallér voltam hozzád, azt hiszem.
Főm ezüst koronáját neked adtam,
A Balatont a szemedre irattam,
A fecskéimet véled megfeleztem,
A rétpokrócot eléd teritettem,
Az ürgéim mind neked szalutáltak,
A gyíkjaim mind a farkukra álltak,
Szolgáid lettek a nap és szelek,
Vadgerlicék, fűszálak, levelek,
Egészen tétlen magam sem maradtam:
Szám piócáit kis melledre raktam,
Maradék eszem az öledbe tettem…
Tücsökkirálynő, mit nevetsz felettem?”
Mindezen írások ma már a szegedi Móra Ferenc Múzeumban megtalálhatók és Címtelen versek címmel kötetben is olvashatók.

Szöveg: Kovács Emőke

Megosztom

Hozzászólások

Ezek is érdekelhetnek

Ajánlataink

A LikeBalaton kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva